براي دسترسي به برنامه كلاس ويژه درس و تست رياضي عمومي در ترم پاييز ۹۷ در آموزشگاه  هاي پژوهش  و نصير بر روي لينك مربوطه زير كليك نماييد.

 

كلاس درس و تست رياضي عمومي(mba  و صنايع) در موسسه پژوهش

 

كلاس درس و تست رياضي عمومي(عمران٬ مكانيك٬ كامپيوتر) در موسسه نصير