کلاس حل تمرین ریاضی عمومی ۱و۲ موسسه پژوهش - تابستان ۹۸

کلاس حل تمرین و رفع اشکال ریاضی عمومی  ۱و ۲ حضوری به صورت رایگان برای دانشجویان کلاس ریاضی ویژه (موسسه پژوهش) در  ترم تابستان ۹۸ برگزار می شود.

   مدرس : آقای آرش محمدی                    

  زمان کلاس :    دوشنبه ها ها ۱۷ الی ۲۰(شروع از ۲۶ شهریور)

  طول دوره : ۲۴ ساعت(شامل ۸ جلسه ۳ ساعتی)

محل کلاس: میدان ولی عصر(ضلع جنوب غربی)-انتهای کوچه مینو- موسسه پژوهش 

 

کلیه تمرینهای انتخاب شده برای این کلاسها تحت نظر و تایید من انتخاب شده است و  تمرین های جلسات مختلفی که در کلاس حل می شود  به شرح زیر می باشد:

  تمرین های جلسه اول کلاس(دوشنبه ۲۵ شهریور )                                            تمرین های جلسه دوم کلاس(دوشنبه ۱ مهر ) 

تمرین های جلسه سوم کلاس(دوشنبه 8 مهر )                                                    تمرین های جلسه چهارم  کلاس(دوشنبه ۱۵ مهر ) 

تمرین های جلسه پنجم  کلاس(دوشنبه ۲۲ مهر )