کلاس حل تمرین و رفع اشکال  دوره فشرده ریاضی عمومی  ۱و ۲ به صورت رایگان برای دانشجویان کلاس ریاضی در  ترم زمستان  برگزار می شود.

   مدرس : مهندس کیانی                   

  زمان کلاس :    دوشنبه ها ۱۶:۴۵ الی ۲۰:۴۵ 

  طول دوره : ۱۲ ساعت

محل کلاس:  میدان ولی عصر٬ انتهای کوچه مینو٬ موسسه پژوهش 

 

کلیه تمرینهای انتخاب شده برای این کلاسها تحت نظر و تایید من انتخاب شده است و  تمرین های جلسات مختلفی که در کلاس حل می شود  به شرح زیر می باشد:

  تمرین های جلسه اول کلاس(دوشنبه ۱۳ اسفند  )   

  تمرین های جلسه دوم کلاس(دوشنبه ۲۰ اسفند  )   

  تمرین های جلسه سوم کلاس(پنج شنبه ۲۳ اسفند ساعت ۱۵  )