براي دسترسي به برنامه و اطلاعات  كلاسهاي آنلاين رياضي عمومي و معادلات ديفرانسيل ويژه و ثبت نام  براي كنكور ارشد و دكتري ۹۹  روي عنوان هر كلاس كليك نماييد.

 

توصيه مي شود در درس رياضي پكيج (درس و نكته) را ثبت نام كنيد تا علاوه بر تخفيفات زماني و مناسباتي كه در مورد دوره هاي مختلف وجود دارد٬ از تخفيف ۱۵ درصدي پكيج درس و نكته هم برخوردار شويد.ضمنا با وارد كردن كد تخفيف CT20A38P5T  از ۲۰ درصد نخفيف براي ثبت نام كلاس درس-نكته-پكيج  در درس رياضي عمومي برخوردار مي شويد.

 

  كلاس درس و تست ويژه و آنلاين رياضي عمومي ۱ و ۲(ترم تابستان : دوره ۱۰+۱۰۰ ساعتي) كلاس نكته و تست ويژه و آنلاين رياضي عمومي ۱ و ۲(ترم زمستان  : دوره  ۴۵ ساعتي)

 


پكيج كلاس درس و تست  و نكته و تست ويژه و آنلاين رياضي عمومي ۱ و ۲(دوره ۴۵+۱۰+۱۰۰ ساعتي)

 

كلاس درس و تست معادلات ديفرانسيل(دوره ۴۸ ساعتي)

 

جلسه اول كلاس درس و تست آنلاين رياضي عمومي(رايگان)

 

ويديوي تدريس رياضي پايه در ۱۰ ساعت

 

وبينار روش بهينه مطالعه رياضي عمومي براي كنكور ارشد و دكتري ۹۹